Cerddorfa Baroc Gymreig harpsicord
Cerddorfa Baroc Gymreig rhan o Gerdd Gynnar Cymru
HafanAmdanom niCyngherddauDolenniCysylltwch a ni
         
 
Amdanom ni
Cyflwyniad
Pobl
Addysg
Recordiau
Adolygiadau a sylwadau
English
  Cwricwlwm Cenedlaethol Cyfnodau Allweddol  1-3

 
   

Yn cyflwyno mewn ffordd fywiog y profiad o ddefnyddio offerynnau go iawn i wneud cerddoriaeth go iawn, gan sôn am draddodiadau'r gorllewin o'r 15fed tan y 18fed ganrif. Defnyddiwyd offerynnau yn perthyn i deulu'r ffidil, violau, chwythbrennau, ffliwt a continuo (harpsicord, theorbo, gitar baroc) fel y bo agen. Gall hyn arwain at astudiaeth elfennol o sut mae offerynnau acwstig yn gweithio.

Yn cyflwyno agweddau ymarferol o gerddoriaeth (dawns, adloniant, crefyddol, caneuon gweithio) gyda enghreifftiau lle gellid arddangos a chymryd rhan.

Yn cyflwyno ffurfiau ac arddulliau cerddorol cysylltwyd a digwyddiadau cymdeithasol, er enghraifft: difrifoldeb cerddoriaeth crefyddol 'plainsong' a 'polyphonic', symlrwydd cerddoriaeth dawns i 'grounds' neu strwythurau y pavan a dawnsfeydd gwledig yr 16eg ganrif, cysyniad offerynnau yn efelychu lleisiau mewn cerddoriaeth siambr.

Yn cyflwyno ffurfiau baroc: 'recitative' ac aria opera, ymddangosiad ffurfiau dawns y 18fed ganrif. Gall rhain brofi yn enghreifftiau defnyddiol o elfennau modd, gradd a gwead.

Gall rhai o'r pynciau uchod cael eu dyfnhau a'u bywioghau gan ganu a dawnsio. Mae CBC yn gweithio gyda arbenigwyr yn y meysydd yma. Cyflwynwyd taflenni gwaith addas ar gyfer y lefel, ac os gofynnir amdanynt, gellid darparu lluniau ar uwchdaflunydd, yn llawn gwybodaeth hanesyddol.