Cerddorfa Baroc Gymreig ffliwt
Cerddorfa Baroc Gymreig rhan o Gerdd Gynnar Cymru
HafanAmdanom niCyngherddauDolenniCysylltwch a ni
         
 
Amdanom ni
Cyflwyniad
Pobl
Addysg
Recordiau
Adolygiadau a sylwadau
English
  Cerddoriaeth Safon Uwch

 
   

Gellid darparu cymorth ymarferol i fyfyrwyr i glywed eu cyfansoddiadau clasurol baroc yn eu harddull a sain hanesyddol. Gall hyn gynorthwyo i wneud synwyr o rai elfennau anghyfarwydd o goralau, pedwarawdau clasurol a triawdau sonata baroc.

Mae offerynwyr CBG yn cefnogi cyfraniadau trwy chwarae a chanu lle bynnag y bo modd, yn gweithio gyda myfyrwyr i greu grwp cymysg os oes raid, neu'n cynnig cyngor ar faterion arddull yn ystod perfformiad (MU6). Yn ogystal, gall gweithio gydag ysgolhaig dawns o'r cyfnod, Philippa Waite, gynorthwyo gosod llawer o'r cerddoriaeth yn ei gyd-destun cymdeithasol.

Mae CBC yn argymell ymweliadau o rwng dau a phump cerddor, wedi eu dewis wedi trafod gyda'r gymdeithas sy'n eu bwcio. Gellid bwcio ymweliadau unigol, neu cyfres o ymweliadau er mwyn astudio maes arbennig, wedi strwythuro a'i amserlenni yn ôl yr angen.

Mae'n bosib cysylltu ymwelidadau addysgiadol gyda chyngherddau gan yr ensemble. Gwnewch ymholiadau ynlgyn â'r posibiliadau.

Dyma sylwadau un ysgol am gyfres o weithdai sy'n parhau:

"The sessions with the Baroque Orchestra have been wonderful! The students and myself really enjoyed coming face to face and learning about the period instruments. The explanations and demonstrations on the different instruments were thorough and students were enthused about Baroque music.

In particular, the compositional sessions were excellent. We looked specifically at Baroque dances and Andrew explained modulation and structure perfectly. The group compositions were then performed by the musicians and so the students' work was brought to life. Now the students are working on their own individual compositions which will be performed by the orchestra at the next session. These compositions will be used for GCSE Coursework. All in all delivery and content was excellent and all abilities were catered for."

Penderfynwyd ar gostau trwy drafod ac yn ôl gallu'r gymdeithas bartner i dalu. Mae'r CBG mewn cysylltiad gyda cyrff cefnogol amrywiol (er enghraifft, cynllun Artists-in-Residence Caerdydd a'r Music Development Fund). Mae hi'n fodlon dechrau trafodaethau gyda chyrff eraill os gofynnir iddi wneud.

Mae CCC/EMW a CBG yn gweithredu polisi amddiffyn plant, a gellid danfon copi o hyn ynghyd a manylion academaidd a pherfformio y chwareuwyr.

Mae CBG yn ymddiheuro nad yw eto â'r gallu i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.